<div align="center"> <h1>socjalizm.org</h1> <h3>Lewicowa strona internetowa. Znajduje się tu bardzo wiele różnego rodzaju tekstów. Poczynając od esejów na temat kapitalistycznej ekonomii, liberalnej globalizacji, poprzez książki on-line współczesnych teoretykó rewolucyjnego marksizmu, aż do analiz bież</h3> <p>socjalizm, Socjalizm, Komunizm, komunizm, rewolucja, Rewolucja, Marks, marks, marksizm, marksistowski, rewolucyjny, socjalistyczny, komunistyczny, Lenin, Trocki, Lew trocki, ZSRR, CCCP, zsrr, praca, klasa, walka klas, lewica, Lewica, ideologia, student, s</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.socjalizm.org" rel="nofollow">http://www.socjalizm.org</a></p> </div>